fbpx
Whatsapp
Şimdi Ara
Konum
Doğal Taşın Marka Adresi
ERGA GRANİT

Şantiye Şefliği: Şantiye Şefinde Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Şantiye Şefliği: Şantiye Şefinde Olması Gereken Özellikler Nelerdir?
AÇIKLAMA

İnşaat projelerinde önemli görevler üstlenen şantiye şefliği, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile yüklenen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Şantiye sahasının bütünü ile denetiminin sağlanması, yüklenilen inşaat projesinin güvenli bir şekilde tamamlanarak zamanında teslim edilmesi, şantiye şefinin temel görevlerindendir.

Projenin ruhsatla sağlanan sınırlar içerisinde mevzuat hükümlerine göre yerine getirilmesinden Şantiye şefi sorumludur. Şantiye şefleri aynı zamanda şantiyeyi denetlemekle yükümlü olan mimar ve mühendis tarafından verilen talimatları yerine getirmek, yapı denetim denetimleri sırasında bizzat hazır bulunmak zorundadır.

Yönetmelikle kendisine yüklenen görevleri yerine getirmek zorunda olan şantiye şefleri, aynı zamanda mahiyetinde çalışan ekipleri oluşabilecek iş kazalarına karşı bilgilendirmek, oluşabilecek sorunlara karşı gerekli önlemleri almak ve aldırmak, ekipmanları verimli kullanarak işverene karşı yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

Şantiye Şefi Ne İş Yapar?

Bir şantiye projesinin verilen talimatlar doğrultusunda yerine getirilmesini sağlayan şantiye şefi, aksine bir durum oluşmadıkça şantiyenin ilk kurulumundan, sonuçlandırılmasına kadar tüm süreci yönetir.

Şantiye şefinin yaptığı işler;

 • Projeye uygun insan gücü ve ekipman temin etmek,
 • Şantiye çalışanları için geçici ofisler oluşturmak,
 • Çalışanlar arasında iş bölümleri ve çalışma grupları oluşturmak,
 • Proje için gerekli öncelikleri belirlemek,
 • Makine ve ekipmanların verimli kullanımını denetlemek,
 • Kalite standartlarına uygun güvenlik önlemlerini almak ve bu konuda çalışanları bilgilendirmek,
 • Projenin bütçeye uygun tamamlanmasını sağlamak ve harcamaların takibini yapmak,
 • Acil durum prosedürleri oluşturmak,
 • Kaza raporlarını mevzuata uygun olarak oluşturmak ve gerekli bildirimleri sağlamak,

Şeklinde sıralanabilir. Her bir şantiyenin çalışma koşulları ve risk faktörleri farklılık gösterebileceğinden, Şantiye şefinin üstlendiği sorumluluklarda farklılık gösterebilir. Ancak şartlar ne olursa olsun, şantiye şefleri mevzuatla kendisine yüklenen sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür.

Şantiye Şefinde Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Analitik düşünme kabiliyetine sahip, güçlü liderlik özellikleri taşıyan kişiler, şantiye şefi olmaya yatkındır. Şantiyeler genellikle açık alan çalışma koşulları oluşturur. Bu nedenle şantiye şefleri de uzun süre açık alan çalışmalarına yatkın ve dirençli olmalıdır.

şantiye şefliği
şantiye şefliği yönetmeliği
şantiye şefliği sorgulama
şantiye şefliği taahhütnamesi
e devlet şantiye şefliği
şantiye şefliklerim
şantiye şefliği imza
şantiye şefliği için gerekli belgeler
şantiye şefliği istifa
şantiye şefliği istifa dilekçesi

Mahiyetinde birçok saha çalışanın ve büro çalışanlarının bulunması nedeniyle, şantiye şefleri ilgili ekipler ve büro çalışanları ile gerekli koordinasyonu sağlamak, ihtiyaç halinde müşteri görüşmelerini işveren adına yereni getirebilmelidir. En önemlisi de, şantiye şeflerinin projeye yatkın iş deneyimine sahip olması, gelişmelere yatkın olması, acil durumlarla başa çıkabilme yeterliliğine sahip olması gerekir.

Mimar Ve Mühendis Ünvanlı Şantiye Şefleri İçin Kısıtlamalar

Şartlar uygun olduğunda mimar ve mühendis ünvanlı şantiye şefleri, birden fazla projede şantiye şefi görevi üstlenebilirler.

Şantiye Şefliği Yönetmeliği’nde;

 • 1.500 m²’yi geçmeyen 4 adet şantiye için 1 şantiye şefi,
 • 4.500 m²‘yi geçmeyen 3 adet şantiyede 1 şantiye şefi,
 • 7.500 m²’yi geçmeyen 2 adet şantiyede1 şantiye şefi,
 • 7.500 m²’yi aşan şantiyelerde 1 şantiye şefi,

Türünden alan kısıtlaması getirilmiştir. Yönetmelikte yeni düzenlemeler öngörülmüş olup, 31.12.2025 tarihinden sonra uygulanmak üzere, 2.500 m2’yi geçmeyecek dört iş için, mimar ve mühendis unvanında bir şantiye şefi görevlendirilebilir.

5.000 m2’ye kadar olan üç şantiye, 7.500 m2’ye kadar olan iki şantiyede bir şantiye şefi görevlendirilebilir. 7.500 m2’yi geçen her bir şantiye, yalnız bir şantiye şefi görevlendirilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

Kimler Şantiye Şefi Olabilir?

Yer verdiği hükümlerle şantiye şeflerinin görev ve sorumluluklarını açıkça belirten Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik, aynı zamanda kimlerin şantiye şefi olacağına ilişkin hükümlerde içerir.

Yapı müteahhidi adına kendisine yüklenen yükümlükleri yerine getiren şantiye şefi, konusuna ve niteliğine göre mühendis, mimar, tekniker diplomasına sahip personel, konuyla ilişkili olmak üzere teknik öğretmen olabilir.

Belirtilen meslek grupları için her ne kadar şantiye şefi olabileceği belirtilmişse de, yönetmelik hükümlerini göre yapı maliyeti iş kalemi ağırlığına göre uygun meslek grubu tercihinde bulunulması gerekir.

Kimler Şantiye Şefi Olamaz?

İlgili yönetmelikte her ne kadar mühendislik, mimarlık, tekniker ve teknik öğretmenler için şantiye şefi olabilir şeklinde bir genel tanımlama yapılmışsa da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın şantiye şefliği branşlarına yönelik görüşleri doğrultusunda, bazı meslek grupları şantiye şefliği yapamaz.

Buna göre jeoloji mühendisliği, elektronik-haberleşme mühendisliği, otomotiv öğretmenliği, resim konstrüksiyon öğretmenliği, yapı ressamlığı, mimari dekoratif sanatlar bölümü mezunları şantiye şefi olamazlar.

İnşaat Mühendisi Ünvanlı Şantiye Şefi Bulundurma Zorunluluğu

Bakanlık mevzuatına göre, bazı şantiye işlerinde inşaat mühendisi ünvanlı şantiye şefi görevlendirilmesi zorunludur. Deprem yalıtımlı bina işleri, yıkım işleri, kayadan oyma depo işleri, ayaklı su depoları işleri, iksa yapıları ile kazı işleri, palplanş, zemin akrajı planlanan şantiyelerde, şantiye şefi inşaat mühendisi unvanına sahip olmalıdır.

şantiye şefi olmak
şantiye şefi olmak

Şantiye Şefliğinde Aranan Tecrübe Şartı

Planlanan projeye uygun koşulları oluşturmak koşulu ile ilk defa şantiye şefi görevini üstlenecek kişi 1.500 m2’ye kadar olan projelerde görev ala bilir.

Projeyi başarılı bir şekilde sonuçlandıran şantiye şefi ise, bir üst kategoride yer alan 4.500 m2’lik projede yer alabilirsiniz.

Bu sayede üstlendiği projeleri başarılı bir şekilde tamamlayan şantiye şefi, 7.500m2 ve üzerinde ki büyük projelerde göre gerekeli uygun kişiyi ala bilir..

PAYLAŞ
REFERANSLAR
Devam Eden Projeler
En Pahalı Mermer Hangisi? Fiyatları Nedir?

Dünya üzerinde çıkarılan çok sayıda mermer çeşidi vardır ve bu durum en pahalı mermer hangisi? Konusunun araştırılmasına neden olur. Çünkü mermerin değerinin artması kullanıldığı alanların da otomatik olarak değerlenmesine yardımcı olur. Bu nedenle yapı, dekorasyon veya süsleme sektörlerinde pahalı olan mermerlerin kullanılmasına özen gösterilir. Mermer Nedir? Kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonat minerallerinin başkalaşım olayı nedeniyle […]

Marmaris Küp Taş

Doğa insanlara, çeşitli özelliklerde volkanik taş çeşitleri sunmaktadır. Firmamız, bu taşları kurmuş olduğu madenler ile çıkartarak, kullanım yerlerine göre düzenlemektedir. Marmaris küp taş çeşitleri daha çok granit volkanik taşlarıdır. Granit, insanlar tarafından yüzyıllarca öncesinde bu yana zemin döşeme işlemlerinde sağlam bir malzeme olarak kullanılmaktadır. Küp taşı üretimlerimizi, kare, küp şeklinde yapıyoruz. Küp Taşlar Marmaris küp […]

Diyarbakır Andezit

Andezit taşı, volkanik püskürük taşlarından birisidir ve mor ya da eflatun renklerde bulunmaktadır. Diyarbakır antezit madenlerimizde, grimsi ve siyah renk çeşitlerine de rastlanılabilmektedir. Benekli yapısından dolayı kaymaz zemin oluşturmalarında rahatlıkla kullanılabilmektedir. Aşınmalara karşı dayanıklıdır ve binaları duvarlarının tamamında ya da bir bölümü kaplama işlemlerinde kullanılabilmektedir. Doğal taş özelliklerinden dolayı kullanım alanlarında birçok avantaj sağlamaktadır. Diyarbakır […]

Haber Bültenimize Kayıt Olun!

Ürünler, özel teklifler ve kampanyalardan haberdar olmak için hemen kayıt olun.