fbpx
Whatsapp
Şimdi Ara
Konum
Doğal Taşın Marka Adresi
ERGA GRANİT

Rölöve: Nedir?, Çizimi, Kullanım Alanları Nelerdir, Nasıl Yapılır?

Rölöve: Nedir?, Çizimi, Kullanım Alanları Nelerdir, Nasıl Yapılır?
AÇIKLAMA

Rölöve, bir yapının mevcut durumunu ayrıntılı bir şekilde belgeleyen, analiz eden ve kaydeden bir teknik süreçtir. Mimarlık, restorasyon ve arkeoloji alanlarında kullanılır ve tarihî binaların korunması ile restorasyonunda önemli bir rol oynar. Yapının ayrıntılı ölçümleri, çizimleri, fotoğrafları ve yapı elemanlarının tanımlamalarını içeren bir çalışma sürecidir.

Tanım ve Amaç

Rölöve, bir yapının mevcut durumunu ayrıntılı bir şekilde belgeleme sürecidir. Bu süreç, binanın ölçülerinin alınması, planlarının çıkarılması, malzeme analizlerinin yapılması ve mevcut hasarların tespit edilmesi gibi aşamaları kapsar. Rölövenin temel amacı, yapının korunması, restorasyonu ve bilimsel araştırmalar için gereken bilgileri sağlamaktır.

Bileşenler

 1. Planlar: Kat planları, binanın çeşitli seviyelerindeki oda ve alanların düzenini gösterir.
 2. Kesitler: Binanın iç özelliklerini gösteren dikey kesit görünümleri.
 3. Cepheler: Her bir cepheyi gösteren dış görünümler.
 4. Detaylar: Sütunlar, pencereler veya dekoratif unsurlar gibi belirli mimari elemanların detaylı çizimleri.
 5. Fotoğraflar: Binanın çeşitli açılardan ve belirli özelliklerinden çekilmiş görseller.
 6. Malzeme Analizi: Yapının inşasında kullanılan malzemelerin türlerini ve mevcut durumlarını belgeleme.
 7. Hasar Tespiti: Herhangi bir hasarın veya bozulmanın belirlenmesi ve belgelenmesi.

Yöntemler

Rölöve çalışmaları, geleneksel el ölçümlerinden modern tekniklere kadar çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilir:

 • Toplam İstasyon Ölçümleri: Hassas mesafe ölçümleri için.
 • Fotogrametri: Fotoğraflar kullanılarak 3D modeller oluşturmak için.
 • Lazer Taraması: Yüksek doğrulukta 3D veri toplama için.

Uygulama Alanları

Rölövenin, çeşitli alanlarda kullanılır:

 • Tarihî Yapı Restorasyonu: Orijinal tasarımlara dayanarak doğru restorasyon yapılması için.
 • Arkeoloji: Harabe ve antik yapıların belgelenmesi için.
 • Mimarlık: Eski binaların yenilenmesi veya yeniden tasarımı için temel oluşturur.

Önem

Rölöve, kültürel mirasın korunmasında kritik bir rol oynar. Tarihî yapıların ve alanların doğru bir şekilde belgelenmesini sağlar, bu da bu yapıların tarihî bütünlüğünü korumak ve restorasyon çabalarına rehberlik etmek için önemlidir. Rölöve süreci, mimarlar, konservatörler ve tarihçiler için değerli bilgiler sağlar ve inşa edilmiş mirasın korunmasında temel bir süreç olarak öne çıkar.

Örnek Süreç

 1. Ön Araştırma: Görsel inceleme ve ön ölçümlerle başlangıç verilerini toplama.
 2. Detaylı Araştırma: Ayrıntılı ve hassas ölçümler için gelişmiş araçlar kullanma.
 3. Dokümantasyon: Ayrıntılı çizimler, 3D modeller ve yazılı raporlar oluşturma.
 4. Analiz: Yapının durumu ve tarihî önemi hakkında değerlendirme yapma.
 5. Raporlama: Tüm verileri, koruma veya restorasyon projeleri için kullanılacak kapsamlı bir raporda toplama.

Rölöve, tarihî yapıların ve mekânların uzun ömürlü olmasını sağlamak için vazgeçilmezdir. Bu süreç, geçmişin değerli mimari eserlerini geleceğe taşımak için gerekli olan detaylı ve titiz bir çalışmadır.

Rölöve Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Rölöve, mimarlık, restorasyon ve arkeoloji gibi alanlarda, mevcut bir yapının detaylı ve doğru bir şekilde ölçülerek belgelenmesi sürecidir. Türkçede, kelimenin kökeni Fransızca “relevé” kelimesinden gelmektedir ve “ölçüm” ya da “belgeleme” anlamına gelir. Rölöve, tarihî ve kültürel öneme sahip binaların mevcut durumlarının doğru bir şekilde kaydedilmesini ve analiz edilmesini sağlar.

Rölöve’nin Tanımı

Rölöve, bir yapının mevcut haliyle tüm detaylarının ölçülmesi, belgelenmesi ve analiz edilmesi işlemidir. Bu süreç, bina ya da yapıdaki tüm elemanların; ölçüler, malzemeler, süslemeler, hasar ve bozulmalar gibi yönlerinin ayrıntılı bir şekilde kayıt altına alınmasını içerir. Rölöve, genellikle yapının mimari planlarını, kesitlerini, cephelerini ve detay çizimlerini kapsar ve restorasyon, onarım veya yenileme projelerinde kullanılır.

Rölöve Ne İçin Kullanılır?

Rölöve, çeşitli amaçlarla kullanılan çok yönlü bir süreçtir. Başlıca kullanım amaçları şunlardır:

1. Restorasyon ve Koruma

 • Tarihî Yapı Restorasyonu: Rölöve, tarihî binaların orijinal durumlarının belirlenmesi ve korunması için temel bir adımdır. Restorasyon projelerinde, yapıların özgün tasarımlarına sadık kalmak ve tarihî kimliğini korumak için rölöve verileri kullanılır.
 • Koruma Projeleri: Yapının mevcut durumunu ve hasarlarını doğru bir şekilde belgelemek, yapının korunması ve uzun ömürlü olmasını sağlamak için gereklidir.

2. Yenileme ve Yeniden Tasarım

 • Yenileme Projeleri: Eski binaların modern kullanım ihtiyaçlarına uyarlanması için rölöve verileri kullanılır. Bu veriler, mevcut yapının yenilenmesi ve yeniden tasarımı için bir temel sağlar.
 • Tasarım Süreci: Yeni mimari projelerde, mevcut yapıların doğru bir şekilde ölçülüp belgelenmesi, yeni tasarımlar için kritik bilgiler sunar.

3. Araştırma ve Belgeleme

 • Tarihî Araştırma: Yapının tarihî ve mimari önemi hakkında araştırma yapmak için rölöve verileri kullanılır. Bu, akademik çalışmalar ve yayınlar için değerli bilgiler sağlar.
 • Kültürel Mirasın Belgelenmesi: Kültürel ve tarihî öneme sahip yapılar, gelecekteki nesiller için belgelenir ve korunur.

4. Yapı Analizi

 • Yapı Sağlığı ve Hasar Tespiti: Mevcut hasarları ve yapısal sorunları belirlemek için kullanılır. Bu, restorasyon ve onarım projelerinde kritik öneme sahiptir.
 • Malzeme Analizi: Yapıda kullanılan malzemelerin türleri, özellikleri ve mevcut durumları hakkında bilgi sağlar. Bu, doğru onarım tekniklerinin seçilmesinde yardımcı olur.

Rölöve Süreci

Rölöve süreci genellikle şu adımlardan oluşur:

 1. Ön Hazırlık: Yapı hakkında genel bilgiler toplanır, eski planlar incelenir ve yapı üzerinde bir ön inceleme yapılır.
 2. Detaylı Ölçüm: Yapının tüm boyutları, elemanları ve detayları dikkatlice ölçülür ve kaydedilir.
 3. Dokümantasyon: Yapının planları, kesitleri ve cephe çizimleri hazırlanır. Fotoğraflar ve detay çizimleri eklenir.
 4. Analiz ve Değerlendirme: Yapının mevcut durumu, malzeme durumu ve yapısal sorunları değerlendirilir.
 5. Raporlama: Elde edilen veriler ve analizler, kapsamlı bir raporda bir araya getirilir.

Rölöve Özet Olarak

Rölöve, tarihî ve mevcut yapıların doğru bir şekilde belgelenmesi, analiz edilmesi ve korunması için kullanılan kritik bir süreçtir. Restorasyon, yenileme, araştırma ve yapı analizi gibi alanlarda temel bir araç olarak işlev görür. Yapının mevcut durumunu anlamak ve gelecekteki çalışmalar için doğru bilgiler sağlamak açısından büyük öneme sahiptir. Rölöve, yapıların tarihî kimliğini koruyarak, onların uzun ömürlü ve sürdürülebilir olmasına katkıda bulunur.

Rölöve Çizimi

Rölöve çizimi, bir yapının mevcut durumunu ayrıntılı bir şekilde belgeleme amacıyla yapılan teknik çizimdir. Bu çizimler, yapı hakkında kapsamlı bilgiler sağlar ve genellikle restorasyon, yenileme ve koruma projelerinde kullanılır. Rölöve çizimleri, yapı hakkında net bir görsel belge sunarak, ölçümler, planlar, cepheler ve kesitler gibi çeşitli bileşenleri kapsar.

Rölöve Çizimi Nedir?

Rölöve çizimi, bir yapının detaylı bir şekilde ölçülüp, teknik çizimlerle belgelenmesidir. Bu çizimler, yapının planları, kesitleri, cepheleri ve detaylarını içerir ve genellikle yapıdaki mevcut durumu yansıtır.

Rölöve Çizimlerinin Bileşenleri

Rölöve çizimleri, yapının farklı yönlerini gösteren çeşitli bileşenlerden oluşur:

1. Kat Planları

Kat planları, bir yapının yatay düzlemdeki düzenini gösterir. Her kat için ayrı ayrı çizilir ve odaların, duvarların, kapıların ve diğer elemanların yerleşimini gösterir.

 • Kat Planı Örneği:
 • Birinci kat planı
 • İkinci kat planı

2. Kesitler

Kesit çizimleri, binanın dikey bir düzlemde kesilmiş haliyle iç yapısını gösterir. Bu çizimler, yapı içindeki katlar, tavanlar, duvarlar ve diğer yapı elemanlarının detaylarını içerir.

 • Kesit Çizimi Örneği:
 • Uzunlamasına kesit
 • Enine kesit

3. Cepheler

Cephe çizimleri, yapının dış görünümünü gösteren dikey projeksiyonlardır. Bu çizimler, yapıdaki pencereler, kapılar, süslemeler ve diğer dış özellikleri içerir.

 • Cephe Çizimi Örneği:
 • Ön cephe
 • Arka cephe

4. Detay Çizimleri

Detay çizimleri, belirli yapı elemanlarının veya süslemelerin yakın plan gösterimidir. Bu, sütun başlıkları, pencere çerçeveleri, kapı detayları gibi elemanları içerir.

 • Detay Çizimi Örneği:
 • Sütun detayı
 • Pencere detayı

5. Malzeme ve Yapısal Durum

Malzeme türleri ve yapısal durumla ilgili bilgiler de çizimlerde belirtilir. Bu, yapıda kullanılan taş, tuğla, ahşap gibi malzemelerin türünü ve durumunu gösterir.

Rölöve Çizimi Nasıl Yapılır?

Rölöve çizimlerinin hazırlanması süreci genellikle şu adımları içerir:

1. Ölçüm ve Veri Toplama

 • Ölçüm Araçları: Ölçüm bandı, lazer ölçüm cihazları, toplam istasyonlar, fotogrametri ve lazer tarama gibi araçlar kullanılır.
 • Veri Toplama: Yapının tüm elemanları dikkatlice ölçülür ve not edilir. Bu, duvarlar, pencereler, kapılar, tavan yükseklikleri gibi unsurları içerir.

2. Çizim Hazırlama

 • Kat Planları: Ölçülen veriler doğrultusunda kat planları hazırlanır.
 • Kesitler ve Cepheler: Yapının dikey kesitleri ve cephe çizimleri oluşturulur.
 • Detaylar: Belirli elemanların detay çizimleri hazırlanır.
 • Dijital Çizim: Çizimler genellikle bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımları kullanılarak dijital ortama aktarılır.

3. Analiz ve Düzenleme

 • Veri Kontrolü: Ölçülen veriler ve çizimler doğruluğu açısından kontrol edilir ve düzenlemeler yapılır.
 • Belgeleme: Tüm çizimler bir araya getirilir ve yapı hakkında kapsamlı bir belge oluşturulur.

Örnek Rölöve Çizimleri

Aşağıda rölöve çizimleri örnekleri gösterilmiştir:

Kat Planı Örneği

Rölöve Kat Planı Örneği
Rölöve Kat Planı Örneği


Basit bir kat planı örneği.

Kesit Çizimi Örneği


Yapının dikey bir kesitinin çizimi.

Cephe Çizimi Örneği

Cephe Çizimi Örneği
Cephe Çizimi Örneği


Bir yapının dış cephesini gösteren cephe çizimi.

Detay Çizimi Örneği


Sütun detaylarının yakın plan çizimi.

Sonuç

Rölöve çizimi, yapıların mevcut durumunu ayrıntılı bir şekilde belgeleyen önemli bir süreçtir. Mimari, restorasyon ve koruma projelerinde kullanılmak üzere kritik bilgiler sağlar. Rölöve çizimleri, yapının detaylı bir şekilde anlaşılmasına ve doğru müdahalelerin planlanmasına yardımcı olur. Bu süreç, tarihî yapıların korunması ve modernize edilmesi için vazgeçilmezdir.

PAYLAŞ
REFERANSLAR
Devam Eden Projeler
En Pahalı Mermer Hangisi? Fiyatları Nedir?

Dünya üzerinde çıkarılan çok sayıda mermer çeşidi vardır ve bu durum en pahalı mermer hangisi? Konusunun araştırılmasına neden olur. Çünkü mermerin değerinin artması kullanıldığı alanların da otomatik olarak değerlenmesine yardımcı olur. Bu nedenle yapı, dekorasyon veya süsleme sektörlerinde pahalı olan mermerlerin kullanılmasına özen gösterilir. Mermer Nedir? Kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonat minerallerinin başkalaşım olayı nedeniyle […]

Marmaris Küp Taş

Doğa insanlara, çeşitli özelliklerde volkanik taş çeşitleri sunmaktadır. Firmamız, bu taşları kurmuş olduğu madenler ile çıkartarak, kullanım yerlerine göre düzenlemektedir. Marmaris küp taş çeşitleri daha çok granit volkanik taşlarıdır. Granit, insanlar tarafından yüzyıllarca öncesinde bu yana zemin döşeme işlemlerinde sağlam bir malzeme olarak kullanılmaktadır. Küp taşı üretimlerimizi, kare, küp şeklinde yapıyoruz. Küp Taşlar Marmaris küp […]

Diyarbakır Andezit

Andezit taşı, volkanik püskürük taşlarından birisidir ve mor ya da eflatun renklerde bulunmaktadır. Diyarbakır antezit madenlerimizde, grimsi ve siyah renk çeşitlerine de rastlanılabilmektedir. Benekli yapısından dolayı kaymaz zemin oluşturmalarında rahatlıkla kullanılabilmektedir. Aşınmalara karşı dayanıklıdır ve binaları duvarlarının tamamında ya da bir bölümü kaplama işlemlerinde kullanılabilmektedir. Doğal taş özelliklerinden dolayı kullanım alanlarında birçok avantaj sağlamaktadır. Diyarbakır […]

Haber Bültenimize Kayıt Olun!

Ürünler, özel teklifler ve kampanyalardan haberdar olmak için hemen kayıt olun.