fbpx
Whatsapp
Şimdi Ara
Konum
Doğal Taşın Marka Adresi
ERGA GRANİT

Peyzaj Projelendirme Süreçleri

Peyzaj Projelendirme Süreçleri
AÇIKLAMA

Uygulama alanlarını en verimi bir şekilde kullanabilmek için, peyzaj projelendirme süreçleri bir plan dahilinde yapılmalıdır. Bu türden projelerde her ne kadar bazı örneklemeler yapılabilse de, aslında her peyzaj çalışması kendine özgü izlerde taşır.

Uygulama alanlarında ki farklılıklar, çevresel etkenler, coğrafi etkenler, her peyzaj çalışmasını özgün kılar. Bu türden projeler her ne kadar kesin çizgilerle ayrılmasa da, küçük, orta ve büyük ölçekli projeler olarak incelenebilir. Peyzaj projelendirme sürecinin ilk aşamasında, bazı verilere ihtiyaç duyulur.

Bunlar da ancak yerinde gözlem imkanı veren etüt çalışmaları ile mümkün olabilir. Uygulama alanın doğal koşulları, eğit ve düzlemi, toprak yapısı projede hani araçlardan faydalanılacağı hakkında bazı bilgiler verir. Etüt çalışmalarını tamamlamak için, arazinin imar durumu, kadastro durumu, müşteri ihtiyaçları de belirlenmelidir.

Peyzaj Projelendirme Süreçlerinde Kullanılan Araçlar

Uygulama alanına ilişkin gerekil bilgiler etüt çalışmaları ile sağlandığı durumlarda, planlamalar yazılı hale getirilebilir. Bu türden çizimlerde Autocad, 3D Max, Photoshop gibi uygulamalar sıklıkla kullanılır.

Projeleri 3D görsel efektlerle oluşturma imkanı veren bu türden araçlar, aynı zamanda planlamanın belirli ölçülerde hazırlanmasına da imkan sağlar. Peyzaj projelerinin uygulanabilir olması için, yapısal peyzaj, bitkisel peyzaj uygulamalarının birlikte tasarlanması gerekir.

Uygulamada yer alması gereken drenaj sistemleri, bahçe ve kent mobilyaları, aydınlatma elamanları, sulama sistemleri uygun konumlarda işaretlenmeli, kesit ve görünüşleri açıkça belirtilmelidir.

Projeye bitkisel uygulamalarında dahil edildiği durumlarda, bitkilerin çeşitliliği, yerleştirilecek konumları ayrıntılı olarak belirtilir. Ağaçların büyüme hızı, çevreye yapacakları etkiler de bu aşama da ayrıntılı olarak incelenmelidir.

Bu türden bir proje tasarımında;

  • İbreli ve yapraklı ağaçların,
  • Çalı gruplarının,
  • Mevsimlik ve çok yıllık bitkilerin,
  • Su kıyısı bitkilerinin,
  • Sarılıcı bitkilerin,

Gibi bitki türlerinin yaşam koşulları ve yerleşik konumları projeye dahil olmalıdır.

Peyzaj Projelendirme Süreçleri
Peyzaj Projelendirme Süreçleri

Küçük Çaplı Peyzaj Projeleri

Konut amaçlı kullanılan müstakil yapıların, apartmanların ve AVM, iş merkezleri için tasarlanan peyzaj projeleri genellikle küçük ölçekli olup, genellikle bu tür çalışmalarda bir plana ve gerekli izinlere ihtiyaç duyulur. Gerekli izinlerin alınabilmesi içinde, yapısal peyzaj paftası, bitkisel peyzaj paftası, detay paftası verilerine ihtiyaç duyulur.

Bu türden peyzaj çalışmalarında her ne kadar yeteri özen gösterilmediği görülse de, projelendirilmeyen küçük projeler uygulama sırasında veya daha sorasında, yapıların ve bulunduğu konumun alt yapısına, enerji nakil hatlarına zarar verebilir. Bu nedenle projenin uygulanabilir olması için, ilgili kurumlardan detaylı bilgilerin ve izinlerin alınması gerekir

Peyzaj Projelerinin Tasarımı

Peyzaj projelerinin istenen etkiyi yaratması için, öncelikle abartıdan mümkün olduğu kadar kaçınılmalıdır. Bu başarıyı yakalamak için çizgi, şekil-form, ölçü, aralık gibi ögeleri de taşıması gerekir. Bu türden projelerde bütün fikirler bir düzen içerisinde çizgilerle ifade edilir. Projede yer alan çizgilerin inceliği, kalınlığı farklı algılar oluşturur.

Bu nedenle proje gerçekleştirilirken, kolay algılanması gereken kısımları kalın çizgilerle belirtmek yerinde olacaktır. Peyzaj projelerinin şekil ve form bütünlüğünü de sağlaması gerekir. Projede yer alması istenen bir mekan, yol hattı, ağaçlar ve diğer donatılar bu amaçla kullanılabilir.

Daire veya oval şekiller bir bütünlük hissi uyandırırken, kare, dikdörtgen gibi araçlar kesinlik hissi verir. Her peyzaj projesinin bir ölçütü vardır. Ancak gerçek ölçüt, insanların görebildiği kadardır. Bu nedenle tüm unsurların bir bütünlük içerisinde ele alınması, birbirleriyle ilişkilerinin bir düzen dahilinde kurulması gerekir.

Peyzaj Projelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

Peyzaj projelerinde ölçeklendirmeye, peyzaj unsurları arasında ilişkileri oluşturmaya özen gösterilmesi gerekir. Mimari bir anlamda bu türden proje planlanıyorsa, mutlaka global anlamda kabul görmüş işaretlemeler yer verilmelidir. Hatta bazı bitki türleri için latince isimlerin kullanılması gerekebilir.

Peyzaj projelerinin çevreye, hatta bulunduğu konumun kültürel yapısına da uyumlu olmasına özen gösterilmelidir. Bu sayede sosyal ve kültürel bir yaşamın bir parçası olabilir. Proje bazında oluşturulan birçok park ve bahçe kendine özgü isimler taşır. Kültür Parkın isimli bir projede, bazı kültürel ögelere yer verilmesi gerekir. Benzer şekilde Gül Parkı isimli bir projede ise, gül çeşitliliğine yer verilmesine özen gösterilmelidir.

Kent Dışı Alanlar İçin Peyzaj Projelendirilmeleri

Peyzaj çalışmalarının bir amacı her ne kadar kentsel yaşamın olumsuzluklarını azaltmak olsa da, kent dışı alanlar içinde peyzaj projelendirmeleri yapılabilir.

Bunlar;

  • Karayolları, otobanlar için tasarlanan peyzaj tasarımları,
  • Kampüs peyzaj tasarımları,
  • Turistik alanlar için tasarlanan peyzaj projeleri,
  • Olimpik tesisler için peyzaj projeleri,
  • Milli parklar için peyzaj projeleri,

Şeklinde sıralanabilir. Kentsel projelerde izinler genellikle belediyelerden alınırken, turistik projelerde Kültür Bakanlığı izni, milli parklar peyzaj projelerinde Orman Bakanlığı izni gerekir.

PAYLAŞ
REFERANSLAR
Devam Eden Projeler
En Pahalı Mermer Hangisi? Fiyatları Nedir?

Dünya üzerinde çıkarılan çok sayıda mermer çeşidi vardır ve bu durum en pahalı mermer hangisi? Konusunun araştırılmasına neden olur. Çünkü mermerin değerinin artması kullanıldığı alanların da otomatik olarak değerlenmesine yardımcı olur. Bu nedenle yapı, dekorasyon veya süsleme sektörlerinde pahalı olan mermerlerin kullanılmasına özen gösterilir. Mermer Nedir? Kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonat minerallerinin başkalaşım olayı nedeniyle […]

Marmaris Küp Taş

Doğa insanlara, çeşitli özelliklerde volkanik taş çeşitleri sunmaktadır. Firmamız, bu taşları kurmuş olduğu madenler ile çıkartarak, kullanım yerlerine göre düzenlemektedir. Marmaris küp taş çeşitleri daha çok granit volkanik taşlarıdır. Granit, insanlar tarafından yüzyıllarca öncesinde bu yana zemin döşeme işlemlerinde sağlam bir malzeme olarak kullanılmaktadır. Küp taşı üretimlerimizi, kare, küp şeklinde yapıyoruz. Küp Taşlar Marmaris küp […]

Diyarbakır Andezit

Andezit taşı, volkanik püskürük taşlarından birisidir ve mor ya da eflatun renklerde bulunmaktadır. Diyarbakır antezit madenlerimizde, grimsi ve siyah renk çeşitlerine de rastlanılabilmektedir. Benekli yapısından dolayı kaymaz zemin oluşturmalarında rahatlıkla kullanılabilmektedir. Aşınmalara karşı dayanıklıdır ve binaları duvarlarının tamamında ya da bir bölümü kaplama işlemlerinde kullanılabilmektedir. Doğal taş özelliklerinden dolayı kullanım alanlarında birçok avantaj sağlamaktadır. Diyarbakır […]

Haber Bültenimize Kayıt Olun!

Ürünler, özel teklifler ve kampanyalardan haberdar olmak için hemen kayıt olun.